2023 Asia Pacific 6 Reds Snooker Championship - 30+ Breaks


Player Break Round Date
Hong Kong China Yu Kiu Chang 71
China Hong Yu Liu 69
Hong Kong China Yuchen Wang 68 Last 32
Hong Kong China Yuchen Wang 66
Hong Kong China Yuchen Wang 65 Last 32
Hong Kong China Fung Kwok Wai 63
China Xiao Long Liang 60 Last 32
China Xiao Long Liang 60
Hong Kong China Yu Kiu Chang 59
Hong Kong China Yuchen Wang 57
Hong Kong China Yuchen Wang 57 Last 64
Hong Kong China Yuchen Wang 57
Hong Kong China Yuchen Wang 57 Last 64
England Peter Devlin 56
Hong Kong China Hon Man Chau 56 Semi-final 27-04-2023
Hong Kong China Yuchen Wang 55
Hong Kong China Yu Kiu Chang 55
Hong Kong China Yu Kiu Chang 53
Hong Kong China Hon Man Chau 51 Final 27-04-2023
England Peter Devlin 51 Final 27-04-2023
England Peter Devlin 50
England Peter Devlin 49
England Peter Devlin 45
England Peter Devlin 44
China Xiao Long Liang 40
China Xiao Long Liang 40 Last 32
China Hong Yu Liu 39
China Hong Yu Liu 37
Hong Kong China Hon Man Chau 37 Semi-final 27-04-2023
Hong Kong China Yu Kiu Chang 37
New Zealand Mark Canovan 35
England Peter Devlin 35 Quarter-final 27-04-2023
Hong Kong China Yuchen Wang 35
Hong Kong China Hon Man Chau 32 Semi-final 27-04-2023
England Peter Devlin 31 Quarter-final 27-04-2023
Player Breaks Number
Hong Kong China Yu Kiu Chang 71, 59, 55, 53, 37 5
China Hong Yu Liu 69, 39, 37 3
Hong Kong China Yuchen Wang 68, 66, 65, 57, 57, 57, 57, 55, 35 9
Hong Kong China Fung Kwok Wai 63 1
China Xiao Long Liang 60, 60, 40, 40 4
England Peter Devlin 56, 51, 50, 49, 45, 44, 35, 31 8
Hong Kong China Hon Man Chau 56, 51, 37, 32 4
New Zealand Mark Canovan 35 1