2014 Eden Classic (Plate) - 30+ Breaks


Player Break Round Date
England Hannah Jones 46 Quarter-final
Hong Kong Man Yan So 42 Final
Hong Kong Man Yan So 35 Final
Player Breaks Number
England Hannah Jones 46 1
Hong Kong Man Yan So 42, 35 2