Player: Tina Owen-Sevilton


avatar

Country England England
Age ?
Tournaments
Tournament Finish
England 2013 Connie Gough Memorial Last 16
England 2013 Connie Gough Memorial (Plate) Final
England 2012 UK Ladies Championship Final
England 2012 Northern Championship (Plate) Quarter-final
England 2012 Northern Championship Quarter-final
Wales 2012 Agnes Davies Memorial Semi-final
England 2012 World Ladies Championship (Plate) Winner
England 2012 World Ladies Championship Group D
England 2012 Connie Gough Memorial Last 16
England 2012 Connie Gough Memorial (Plate) Final
England 2012 Southern Classic Semi-final
England 2011 East Anglian Championship Quarter-final
England 2011 Northern Championship Quarter-final
England 2011 World Ladies Snooker Championship Group C
England 2011 World Ladies Snooker Championship (Plate) Winner
England 2011 Connie Gough Memorial Quarter-final
England 2011 Southern Classic (Plate) Winner
England 2011 Southern Classic Last 16
England 2010 British Open Semi-final
England 2010 East Anglian Championship Last 16
England 2010 East Anglian Championship (Plate) Final
England 2010 UK Ladies Championship Semi-final
England 2010 Wytech Masters Last 16
England 2010 Wytech Masters (Plate) Final
England 2010 World Ladies Snooker Championship Group D
England 2010 World Ladies Snooker Championship (Plate) Last 32
England 2010 Connie Gough National Last 16
England 2010 Connie Gough National (Plate) Quarter-final
England 2010 South Coast Classic Quarter-final
England 2009 World Ladies Snooker Championship Quarter-final
England 2009 Connie Gough National Last 16
England 2009 Connie Gough National (Plate) Winner
England 2008 British Open Last 16
England 2008 British Open (Plate) Semi-final
England 2008 World Ladies Snooker Championship Quarter-final
England 2008 Connie Gough National Last 16
England 2008 Connie Gough National (Plate) Quarter-final
England 2008 South Coast Classic Last 16
England 2008 South Coast Classic (Plate) Quarter-final
England 2007 British Open Last 16
England 2007 British Open (Plate) Last 16
England 2007 World Ladies Snooker Championship Quarter-final
England 2006 World Ladies Snooker Championship Quarter-final
England 2003 World Ladies Snooker Championship Last 32
England 2003 World Ladies Snooker Championship (Plate) Last 16
Scotland 2003 Scottish Open Last 32
England 2003 Scottish Open (Plate) Last 16
England 2003 Connie Gough Memorial Last 16
Wales 2003 Regal Welsh Last 16
England 2002 European Open Last 16
England 2002 British Open Quarter-final
England 2002 World Ladies Snooker Championship Last 32
Scotland 2002 Scottish Women's Championship Last 16
Belgium 2001 147 Snookerclub Open Championship Last 16
England 2001 British Open Last 16
Belgium 2000 Consultex Belgian Open Last 16
England 2000 Connie Gough National Last 32
England 2000 Connie Gough National (Plate) Quarter-final
Wales 2000 Regal Welsh Last 32
Wales 2000 Regal Welsh (Plate) Last 16
England 1999 UK Ladies Championship Last 32
England 1999 UK Ladies Championship (Plate) Winner