Player Tatjana Vasiljeva's matches in the 2017 LITEtask World Women's 6-Red Championship